VAIHE 2: Miten voin toteuttaa syvempää reflaktiota käyttämällä DigCompEdu viitekehystä?

Nyt sinulla on yleinen näkemys omista digitaalista taidoistasi. Opetuksen ammattilaisena on kuitenkin tärkeää tehdä syvällisempää itsereflektiota, joten otetaan nyt konkreettisempi lähestymistapa ja palataan DigCompEdu -viitekehykseen (active link here).

Yksi syy tämän viitekehyksen käyttöön on taitotasojen samankaltaisuus opettajille ja opiskelijoille tutun CEFR:in (the Council of European Common European Framework for Languages) kanssa.

Figure 1:THE DIGCOMPEDU FRAMEWORK

Seuraavaksi käytämme DigCompEdu viitekehystä, jotta saamme lisää materiaalia portfolioosi.

 1. Vilkaise yllä olevaa kuvaa, joka antaa yleiskatsauksen viitekehyksen kategorioista.
 1. Lataa DigCompEdu -guide tai käytä taitotasojen pikalinkkiä yksityiskohtaisempaa tutustumista varten.
 2. Viitekehyksessä on kuusi kategoriaa, jotka on jaoteltu alakategorioihin. Muista, ettei tarkoituksena ole käydä niitä kaikkia kerralla läpi. Ehdotamme, että:
  1. Keskityt kerrallaan yhteen kohtaan, jonka koet mielenkiintoiseksi tai kaikkein merkityksellisimmäksi omassa kontekstissasi.
  2. Analysoi ja tunnista oma taitotasosi jokaisessa alakategoriassa.
   1. Kirjoita taitotasosi ylös. Perustele ja anna esimerkkejä siitä, miksi ajattelet olevasi juuri tällä tasolla. Voit myös joissain kohdissa olla kahden tason välimaastossa, mikä on täysin normaalia.
   1. Suunnittele tavoitteet, joihin pyrit valitsemassasi kategoriassa tietyllä aikavälillä ja erittele keinot joilla saavutat ne.

Älä haukkaa liian suurta palaa kerralla.

VINKKEJÄ OMIEN KOKEMUSTEMME PERUSTEELLA:

 • Valitse alusta, joka parhaiten sopii analyysisi dokumentointiin.
  • Käytimme itse Wordiä ja Exceliä. Dokumentointi konkretisoi taitosi. Täältä löydät muutamia mallipohjia: (linkki GoogleDriveExcel -pohjaan), (linkki GoogleDriveDoc -pohjaan)
  • Jaa parhaaksi kokemasi dokumentointivälineet työyhteisöllesi
 • Varaa työskentelyaikaa vähän kerrallaan. Vaikka yhden osion läpikäyminen alakategorioineen veisi sinulta koko kuukauden, olet puolessa vuodessa käynyt läpi ne kaikki!
 • Etsi vertaistukea eli joku, jonka kanssa voit työstää portfolioita. Puhu esihenkilösi kanssa siitä, miten hän voi tukea yhteistyötänne.
 • Usko prosessiin. Ylläpidä hyvää asennetta.

Olemme huomanneet, että toisinaan yliarvioimme omia digitaalisia taitojamme joillain osa-alueilla ja toisilla taas aliarvioimme niitä. Viitekehysauttoi meitä näkemään sen mitä oikeasti tiedämme ja osaamme. Prosessi myös motivoi meitä oppimaan enemmän ja antoi kehitysideoita. Se oli myös hyvä pohja portfolion luomiselle.

VAIHE 3