VAIHE 3: Portfolion toteutus

Strategia

 • Luo tai muokkaa strategiaasi SWOT analyysin ja tulosten pohjalta. Varmista, että strategia kattaa eri taitotasot ja pidä se ajan tasalla.
 • Ota strategia käyttöön!

Toimintasuunnitelma

 • Organisaation ja tiimin tasolla: Luo toimintasuunnitelma kahdelle tasolle. Toinen huomioi isomman kuvan ja koko kontekstin. Toisessa opettajien tiimit lisäävät digitaaliset taitonsa vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan.
 • Rekrytointi: Palkatessa uusia opettajia, pyydä heitä tekemään itsearviointitesti ja reflektoimaan digitaalisia taitojaan osana pedagogista portfoliota. Tällä tavoin osoitat, että digitaalisella kompetenssilla on merkitystä.
 • Henkilökohtaiset kehityskeskustelut: Ota digitaaliset taidot mukaan yhdeksi aiheeksi kehityskeskusteluihin tiimien johtajien ja opettajien välillä. Se on hyvä keino jakaa onnistumisia ja suunnitella tulevia tavoitteita.

Jatkuva kehitys

 • Pysy tietoisena uusimmista innovaatioista, jotta voit tarjota täsmällistä tukea opettajien koulutukseen ja kehitykseen
 • Järjestä aikaa ja rahoitusta kursseille, seminaareihin ja konferensseihin osallistumiselle, niin itsellesi kuin opettajillekin

Hyvät verkostot

 • Eri tiimien välillä
 • Eri yliopiston yksiköiden välillä
 • Kansallisesti eri yliopistojen välillä
 • Kansainvälisesti

Sosiaalisen media ja markkinointi

Onko organisaatiollasi oma viestintä- ja sosiaalisen median strategia? Ota huomioon nämä kysymykset:

 • Miten käytämme sosiaalisen median kanavia yksikkönä?
 • Mitä kanavia käytämme?
 • Kuka on vastuussa? Miten usein julkaisemme?

Ammatillisen kompetenssin arviointi

 • Arvioimillaista näkyvyyttä muilla vastaavilla organisaatioilla on sosiaalisessa mediassa ja minkälaisia digitaalisia strategioita niillä on
 • Luo oppimiskampanjoita, joissa käytetään monipuolisia viestintätapoja, kuten postereita, pyöreän pöydän keskusteluita, verkko- ja painettuja materiaaleja sekä paneelikeskusteluita.

Dokumentointi

 • Kerää informaatio yhteen paikkaan. Voit tehdä digitaalisen portfolion organisaation tasolla: mitä olemme tehneet tähän asti, mikä on nykyinen tilanne, miten haluamme edetä.

Viimeisenä muttei vähäisimpänä…

Opiskelijoiden näkökulma

 • Kaikki, mitä teemme on opiskelijoita varten
  • Onko opiskelijoille tarjolla tukea digitaalisten taitojen kehittämiseen?
  • Onko tavoitteet tuotu esille myös opiskelijoille? Onko digitaaliset taidot huomioitu esimerkiksi kurssin oppimistavoitteissa?
 • Arvioi tarjolla olevia kursseja:
  • Saatavuus: Varmista, että kurssien rakenteet ovat joustavia ja mahdollistavat hybridi- ja etäopiskelumahdollisuudet.
  • Laatu: Tarkista kurssit käyttäen laatukriteereitä, jotka liittyvät tehokkaaseen etäoppimiseen.
  • Saavutettavuus: Kerää palautetta olemassa olevilta verkkokursseilta koskien saavutettavuutta ja sujuvuutta.
  • Ohjeet: Luo ohjeistukset, joiden avulla opettajat voivat suunnitella opetusta inklusiivisesti huomioiden myös ne oppilaat, joilla on erityistarpeita.

VAIHE 4