Asiantuntijakeskustelu verkossa

Learning Outcomes

 • Opiskelija osaa keskustella asiantuntijana yliopisto-opiskeluun/työelämään/omaan alaan liittyvistä teemoista.
 • Opiskelija osaa asiantuntijakeskustelun kielelliset ominaispiirteet ja keskustelufraseologian.
 • Opiskelija osaa keskustella asiantuntijana verkkoympäristössä.
 • Opiskelija osaa keskusteluteemaan liittyvän keskeisen sanaston.
 • Opiskelija osaa käyttää Skype for Businessia keskusteluvälineenä. (Mahdollistaa aidon vuorovaikutuksen myös verkkokurssilla. Skypen käyttö keskusteluvälineenä on tärkeä työelämätaito.)

Ways of working and activities

 • Opiskelijat työskentelevät aluksi itsenäisesti tutustuen asiantuntijakeskusteluun liittyvään materiaaliin ja Skype for Businessin käyttöohjeisiin ja laativat niiden pohjalta kysymyksiä.
 • Materiaalit käydään tunnilla läpi opiskelijoiden kysymysten pohjalta.
 • Opiskelijat jaetaan 3-4 henkilön ryhmiin ja he saavat keskusteluaiheen (ks. esimerkki alla), jonka perusteella he valmistautuvat keskusteluun itsenäisesti keräämällä tarvittavaa sanastoa, käymällä läpi keskustelufraseologiaa ja miettimällä kysymyksiä, mielipiteitä, perusteluita ja muita kielellisiä funktioita keskustelua varten.

Yliopistokoulutus omalla opiskelualallasi

 • Tiedot ja taidot, jotka kehittyvät opinnoissa
 • Opintojen tarkoitus ja sisällöt työelämän näkökulmasta
 • Opiskelumenetelmät suhteessa työelämän vaatimuksiin
 • Yksi ryhmän jäsenistä perustaa Skype for Business-tapaamisen pienryhmässä yhteisesti sovitun ajan perusteella.
 • Skype for Business -keskustelun pituus on 15-20 minuuttia ja se tallennetaan itsearviointia ja mahdollisia opettajan kommentteja varten.

How are students supported?

 • Asiantuntijakeskusteluun liittyvään materiaali on tutustuttavana etukäteen ja materiaalista keskustellaan yhteisesti.
 • Opiskelijat saavat valmistautua keskusteluun etukäteen.
 • Opettaja auttaa tarvittaessa teknisissä ongelmissa.
 • Keskustelussa ryhmäläiset tukevat tarvittaessa toisiaan.

What kind of feedback do students get as their work progresses on their own skills and the development of their skills?

 • Opiskelijat saavat palautetta keskustelustaan itsearvioinnin ja halutessaan opettajan ryhmäpalautteen kautta.
 • Opiskelijoilla on käytössään arviointikriteerit, joihin itsearviointi ja opettajan kommentit perustuvat.

How does it end? What happens next? How is the learning process and experience discussed and reflected upon?

 • Itsearviointi voidaan toteuttaa tarvittaessa myöhemmin kurssilla, jotta opiskelijat voivat havaita (mahdollisen) kehittymisensä.
 • Tehtäväkokonaisuuden lopuksi käydään yhteinen loppukeskustelu koko ryhmän kesken oppimiskokonaisuuden onnistumisesta ja kehittämistarpeista.