Osaamismerkkien laatiminen osaamisen työelämälähtöiseen todentamiseen

Learning Outcomes

Osaamismerkit eroavat opintosuoritusrekisteriotteessa näkyvistä kurssisuorituksista niin, että näkökulma on asiantuntijan työssään tarvitsemassa osaamisessa. Osaamismerkkejä voidaan tarvittaessa laatia melko pienistäkin osaamisen alueista.

Osaamismerkkien avulla voidaan myös jäsentää ja pilkkoa kurssien tavoitteita työelämälähtöisesti. Osaamismerkkejä voi siis käyttää rinnan kurssisuoritusten kanssa.

(Osaamis)tavoitteet         

Opettajalle valmius laatia osaamismerkki, jonka opiskelija voi liittää esimerkiksi työhakemukseensa ja jonka perusteella (työnantaja) saa helposti kuvan opiskelijan osoittamasta osaamisesta.

Ways of working and activities

Yleiset linjaukset

 • Yliopiston (ja/tai kielikeskusten?) tai vähintään yksittäisen kielikeskuksen tasolla yhteinen linjaus siitä, millaisista kokonaisuuksista osaamismerkkejä laaditaan, miten osaaminen osoitetaan, keille kaikille annetaan mahdollisuus osoittaa osaaminen (omille opiskelijoille vai kelle tahansa).

Tekniset valinnat

 • Millaiseen toimijaan sitoudutaan? (Open Badge Factory?)
 • Merkin ulkoasun suunnittelu

Merkin sisältö

 • Mitä osaamista merkillä osoitetaan?
  • Millaisen osaamisen osoittamisesta opiskelijalle voi olla hyötyä (työmarkkinoilla)?
  • Yhteistyö työelämän kanssa? Millaisia tarpeita ehkä piiloonkin jäävän osaamisen näkyväksi tekemiseen on?
 • Millaisiin kokonaisuuksiin osaaminen jaetaan?
  • Millainen kokonaisuus osaamismerkeistä muodostuu?
  • Millainen on työelämän tehtävien kannalta sopiva kokonaisuus yhteen merkkiin?
  • Millaisia yhteisiä tai rinnakkaisia esim. eri kieliin tai eri aloihin liittyviä merkkejä voidaan muodostaa?
 • Miten osaaminen osoitetaan?
  • Kuvaavatko kriteerit tavoiteltua osaamista?
  • Miten kriteerit kuvataan niin, että ne kertovat olennaisen osaamisesta myös korkeakoulumaailman ulkopuolisille?
  • Miten varmistetaan tasapuolisuus? Miten kuvaillaan kriteerit riittävän tarkasti, jotta opiskelija tietää, millaista osaamista ja miten osoitettuna häneltä odotetaan ja osaamisen arvioijat pystyvät tekemään keskenään yhdenmukaisia päätöksiä merkkien myöntämisestä?
  • Miten varmistetaan, että osaamisen osoittamisen vastaanottamiseen käytettävä työaika pysyy kohtuullisena ja tarkoituksenmukaisena?
 • Miten merkit otsikoidaan?
  • Nimi kannattaa muotoilla niin, että sen ensimmäisissä sanoissa tulee esiin olennainen, koska merkin (Open Badge Factoryn merkit) tiiviissä muodossa vain pari ensimmäistä sanaa ovat näkyvissä.

How are students supported?

 • Opettajat tekevät selkeät ja samalla logiikalla etenevät ohjeet osaamisen osoittamiseen.
  • Opiskelija saa tiedon mahdollisuudesta suorittaa osaamismerkkejä.
  • Opiskelijalle kerrotaan, mitä hyötyä osaamismerkeistä hänelle on.
 • Tarvittaessa opettaja hyväkyy opiskelijan suunnitelman siitä, miten hän hankkii tai täydentää osaamistaan ennen osaamisen osoittamista.
 • Vertaistuki?

What kind of feedback do students get as their work progresses on their own skills and the development of their skills?

 • Jos osaamismerkit muodostavat kokonaisuuden, opiskelija voi osoittaa osaamistaan ”paloina”.

 

How does it end? What happens next? How is the learning process and experience discussed and reflected upon?

 • Opiskelija voi valita osaamismerkeistä itselleen tarpeelliseksi katsomansa.
 • Osaamiskriteerien ja osaamisen osoittamisen pitää olla läpinäkyvää ja perustua opiskelijan kannalta hyödyllisiin tavoitteisiin.
 • Konreettinen esimerkki osaamismerkistä? Tai ehkä enemminkin sen laatimisesta