VAIHE 1: Mikä on tämän hetkisten digitaalisten taitojen taso?

Uuden EU:n opetusstrategian (2018) mukaan,

”On tärkeää, että opettajankoulutukseen sisältyy digitaalisten taitojen harjoittelua niin yliopistotasolla kuin myös työelämässä, koko opettajien uran ajan.”

Tervetuloa ensimmäiseen vaiheeseen luomaan oppimis- ja kehittämisstrategiaa ammatilliseen harjoitteluun. Tämä opas on tarkoitettu tiimin johtajille, koulutussuunnittelijoille, ohjaajille tai kenelle tahansa, jonka työhön kuuluu johtamista ja suunnittelua. Tämä viitekehysohjaa sinua vaihe vaiheelta. Ensin pyydämme sinua reflektoimaan tämän hetkistä tilannettasi kysymyksillä koskien digitaalista strategiaa ja taitoja. Vastauksesi näihin kysymyksiin muodostavat pohjan SWOT analyysille, jonka avulla voit lähteä rakentamaan strategiaasi.

Aloita lyhyellä reflektiolla. Kirjoita ylös kaikki ajatukset, mitä mieleesi tulee.

Tietoisuus digitaalisista taidoista

 • Kuinka määrittelisit digitaalisen kompetenssin?
 • Miten se liittyy sinun työhösi johtajana tai suunnittelijana?
 • Kuinka näkyvää se on työympäristössäsi (organisaatio, kollegat, opettajat)?
 • Mikä on omien digitaalisten taitojesi taso?

Tutustu DigCompEdu-viitekehykseen(linkki DigCompEdu -viitekehykseen https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu) laajentaaksesi näkökulmaasiennen kuin siirryt eteenpäin. Jatka sitten analyysiä ja tee muistiinpanoja, jotka tukevat SWOT-analyysin tekoa nykyisestä tasostasi.


Digitaalisen strategian analysointi

 • Onko työpaikallasi digitaalinen strategia?
 • Kuinka digitaalinen strategia on linjassa työyhteisön ja tavoitteiden kanssa?
 • Seuraatko digitaalista strategiaa?
 • Oletko tyytyväinen omaan työpanokseesi digitalisaation edistämisen suhteen?
 • Mikä on päämääräsi ja kuinka nopeasti haluaisit saavuttaa sen?
 • Millaista tekniikkaa ja laitteita voit hyödyntää nykyisessä infrastruktuurissa?

Dokumentointi

 • Onko työyhteisössä oppimis- ja kehittämissuunnitelma (katso esimerkki)?
 • Kuinka digitaaliset taidot otetaan huomioon rekrytointiprosessissa?
 • Huomioidaanko kaikki digitaaliset taidot urakehityksessä ja kehityskeskusteluiden yhteydessä?
 • Onko digitaalisesta osaamisesta kerätty näyttöä organisaatiotasolla? Miltä organisaation digitaalisten taitojen portfolio näyttäisi?

Digitaalisia taitoja tukevat verkostot

 • Mitkä ovat käytössä olevat verkostot? Tarvitseeko niitä laajentaa?
 • Ketkä kuuluvat tärkeimpiin sidosryhmiin? Kenellä on eniten vaikutusvaltaa? Miten näitä ryhmiä voidaan hyödyntää muutoksen aikaansaamiseksi?
 • Voidaanko hyödyntää benchmarkkausta?
 • Onko organisaatiolla digitaalista näkyvyyttä ja onko sen profiili positiivinen?

Tuki ja rahoitus

 • Minkälaista tukea ja rahoitusta organisaatiolla on? Onko niitä riittävästi?
 • Onko vuosittaisen budjetin varoja jaettu digitaalisten alustojen ja taitojen kehittämiseen?
 • Keneltä voidaan kysyä apua organisaation sisällä?
 • Minkälaista rahoitusta on saatavilla digitaalisen lukutaiton strategian tukemiseen sekä oppimis- ja kehittämissuunnitelmalle?
 • Miten voidaan hakea lisärahoitusta ja kuka sitä voi hakea?

Opettajien taidot

 • Onko opettajilla hyvät digitaaliset taidot? Millä tasolla he ovat nyt? Mihin he haluavat sijoittua omien henkilökohtaisten tavoitteidensa kanssa?
 • Mitä diagnostisia työkaluja voit käyttää arvioidessasi heidän digitaalista lukutaitoaan?
 • Kuinka voit motivoida, tukea ja kannustaa opettajia?
 • Onko digitaalinen lukutaito dokumentoitu ja otettu huomioon rekrytointiprosesseissa ja kehityskeskusteluissa?

Opiskelijoiden taidot

 • Onko opiskelijoilta kerätty ja saatu palautetta?
 • Miten opiskelijoiden digitaalista lukutaitoa tuetaan?
 • Miten opettajat huomioivat digitaalisen lukutaidon arvioidessaan opiskelijoiden digitaalisten taitojen kehitystä, sekä tukevat ja ohjaavat opiskelijoiden itseoppimista?
 • Mitä toimenpiteitä vaaditaan saavutettavuuden, tasa-arvon ja eettisyyden tukemiseksi?

VAIHE 2