VAIHE 2: Kuinka voimme auttaa opettajia luomaan digitaalisten taitojen porftoliot?

Nyt on aika auttaa opettajia kehittämään omia taitojaan tai ainakin tekemään suunnitelma. Kuten sanonta menee: “Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!”

Tässä ohjaus ja yhteistyö ovat tärkeitä.

Varmista, että opettajilla on vaadittavat taidot ja aikaa digitaalisten taitojen profiilin luomiseen. Tässä ohjaus ja yhteistyö ovat tärkeässä asemassa.

Digitaalisen portfolion työpajat

Edellytä, että jokaisella on digitaalinen portfolio. Kysy sitä rekrytoidessasi uusia opettajia ja pyydä näyttämään se henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa. Muista kuitenkin seuraavat asiat:

Tarjoa tukea, materiaaleja ja koulutusta portfolion luomiseen

 • Järjestä opettajille työpajoja, joissa opettajat voivat keskustella ja reflektoida digitaalisia taitojaan
 • Tarjoa ohjeita ja esimerkkejä
 • Järjestä aikaa itsearvioinnille ja reflektoinnille
 • Määritä vuosittaiset määräajat ja teemat
 • Valitse kompetenssin kuusi osa-aluetta ja pyydä tiimejä asettamaan yhteiset tavoitteet vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan
 • Sitouta päätekijät ja avustajat strategiaan sekä laadi ajoitetut seurannat ja muistutukset

Tue digitaalisten materiaalien tekoa

 • Ole kiinnostunut opettajien tekemisistä ja tue projekteja digitaalisen materiaalin kehittämiseen
 • Järjestä resursseja (aika, rahoitus) digitaalisen materiaalin luomiselle

Pysy ajan tasalla digitaalisista työvälineistä ja varmista, että tukea on tarjolla

 • Laitteistot, ohjelmistot, sovellukset, videot, virtuaalityökalut – mitä välineitä on saatavilla ja osataanko niitä hyödyntää käytännössä

Ota huomioon myös perustaidot ja ydintyökalut:

 • Officen ohjelmistot, verkon yhteistyösovellukset– käytetäänkö niitä tarkoituksenmukaisesti?
 • Organisaation verkostot – osaavatko opettajat hyödyntää niitä?
  • kirjaston haku- ja tietokannat
  • lähdeohjelmistot
  • dokumentointiprosessit
 • Viestintätaidot, esimerkiksi kuinka opettaa etänä käyttämällä kyselyitä, kirjoitustaulua ja break-out huoneita

Luo digipositiivinen ilmapiiri ja tarjoa vertaistukea

 • Rohkaise digitaalisten taitojen käyttöä osana jokapäiväistä elämää ja keskustelua
 • Järjestä tapahtumia digitaalisten taitojen jakamiseen
 • Luo pareja tai ryhmiä, joissa opettajat voivat luoda ja päivittää portfolioitaan osana tiimiä
 • Varmista vertaistuki
 • Rohkaise avoimeen kanavaan, jossa opettajat voivat käydä katsomassa toistensa portfolioita (luvan kanssa)

VAIHE 3