Oman alan seuraaminen sosiaalisissa medioissa

Learning Outcomes

 •  Opiskelija oppii hyödyntämään sosiaalista mediaa oman alan asiantuntijan roolissa
 • Opiskelija osaa etsiä oman alan ajankohtaista sisältöä sosiaalisesta mediasta
 • Opiskelija laajentaa asiantuntemustaan ja kohdekielistä sanavarastoaan omalla alalla
 • Opiskelija osaa referoida suullisesti sosiaalisen median sisältöjä omalta alalta
 • Opiskelija oppii ja keskustelee muiden alojen ajankohtaisista sisällöistä

Ways of working and activities

 • Opiskelijat keskustelevat omasta sosiaalisen median käytöstä ja sisällöntuottamisesta sekä sosiaalisen median käyttämisestä yksityishenkilönä ja asiantuntijana: roolit, vastuut, sisällöt…
 • Opiskelijat valitsevat kohdekielisen sosiaalisen median (blogit, vlogit, twitter-, instagram- ja Facebook-tilit, LinkedIn…), jota seuraavat koko kurssin ajan
 • Ensimmäisellä käsittelykerralla opiskelijat kertovat, minkä sosiaalisen median ovat valinneet ja kuvailevat sitä (kuka tuottaa sisältöä, kohderyhmä, teemat, tarkoitus…) pienryhmissä
 • Myöhemmin kurssilla opiskelijat referoivat sosiaalisen median sisältöä parin viikon välein pienryhmissä. Opiskelijat saavat ohjeistuksen, miten referoidaan (lähteiden ilmoittaminen, referointifraseologia)

How are students supported?

 • Referointifraseologiaa käydään läpi yhteisesti
 • Opettaja kannustaa omatoimisuuteen/itseohjautuvuuteen ja rohkaisee opiskelijoita ottamaan itse selvää oman alan ajankohtaisista teemoista sosiaalisissa medioissa, eikä opiskelija saa valmiita ehdotuksia aiheista/medioista
 • Opettaja on tarvittaessa tukena pienryhmäkeskusteluissa

 

What kind of feedback do students get as their work progresses on their own skills and the development of their skills?

 • Itsearviointia referoinnista, keskusteluista ja asiantuntijuuden kehittymisestä (esim. kevyt itsearviointitaulukko)
 • Pienryhmältä keskusteluissa saatu palaute

How does it end? What happens next? How is the learning process and experience discussed and reflected upon?

 • Seuratut sosiaalisen median kanavat kerätään vinkeiksi muille ryhmäläisille, mikä auttaa ja innostaa seuraamaan omaa alaa verkossa.
 • Opettaja kannustaa seuraamaan jatkossakin omaa alaa myös sosiaalisessa mediassa
 • Mahdollisesti kokoava keskustelu ajankohtaisista teemoista/prosessista kokonaisuudessaan
  • Onko sanavarasto laajentunut?
  • Onko asiantuntijuus omasta alasta lisääntynyt?
  • Mitkä teemat ovat ajankohtaisia?
  • Mitä sosiaalisia medioita ja apuvälineitä on käytetty?
  • Aikooko opiskelija seurata sosiaalisen median oman alan sisältöjä jatkossakin?