Suulliset tehtävät videoituna (esim. Skype tai muu videointityökalu). Voidaan tehdä myös suullisena tenttinä.

Learning Outcomes

Opiskelija

 • Selviytyy arki- ja työelämän tavallisissa viestintätilanteissa vieraalla kielellä ja osaa esitellä ja kertoa perustiedot itsestään.
 • Osaa keskustella työtehtävistä ja siitä, mitä on tehnyt töissä.
 • Pystyy kommunikoimaan suullisesti yksinkertaisissa tilanteissa, mm. kertomaan perustiedot omasta työstä ja yrityksestä.
 • Pystyy osallistumaan keskusteluun oman työn ja arkielämän tutuissa tilanteissa. Muun muassa ravintolan pöytävarauksen tekeminen, ruoan tilaaminen ja keskustelu.

Ways of working and activities

 • Opiskelijat saavat harjoitella parin kanssa ennen videointia.
 • Opettaja varmistaa, että molemmat saavat tehtävissä tasapuolisesti vuorosanoja.
 • Opiskelijat voivat tehdä valmistautuessa pieniä muistiinpanoja.
 • Tehtävät videoidaan ja videotiedostot jaetaan opettajan ohjeistuksen mukaan.
  1. Esittele itsesi. Kerro ainakin nimesi, ikäsi, ammattisi ja työpaikkasi. Kerro, miksi opiskelet kieltä X ja kuinka kauan olet opiskellut sitä. (3 min.)
  2. Olette kaksi kollegaa työpaikalla. Kyselkää toisiltanne kuluneen viikon työtehtävistä. Joku työtehtävistä on voinut jäädä tekemättä, kertokaa miksi. Käyttäkää perfektiä (3 min.).

Esim? – Oletko jo kirjoittanut muistion? – En en ole kirjoittanut sitä vielä, koska minulla on ollut kova kiire.

3. Liikekumppanisi on kutsunut sinut kotiinsa päivälliselle juhlistamaan uutta sopimusta. Luokaa vuoropuhelu, johon sisällytätte ainakin seuraavat tilanteet (4 min.):

  • Saapuminen ja tervehtiminen
  • Tuomiset
  • Kodin esittely ja sen kehuminen
  • Kysy, mitä ruoka on ja pyydä reseptiä
  • Maljan nostaminen solmitun sopimuksen kunniaksi

4. Puhelu. Varaa ravintolasta tila yrityksenne joulujuhlaa varten. Toinen teistä on ravintolan hovimestari, joka ottaa varauksen vastaan ja kyselee yksityiskohtia (4 min.).

  • Puhelun aloittaminen ja esittäytyminen
  • Henkilömäärä, päivämäärä ja kellonaika
  • Jouluillallisen esittely (alkuruoka, pääruoka, jälkiruoka)
  • Erityisruokavaliot, allergiat
  • Varauksen faktojen kertaaminen ja puhelun lopettaminen

How are students supported?

 •  Opiskelijoita ohjeistetaan riittävästi ja varmistetaan myös, että he hallitsevat tarvittavan videotyökalun käytön.
 • Ohjeistetaan niin, että opiskelijat hahmottavat, että molempien tulee saada tehtävissä tasapuolisesti vuorosanoja.
 • Jos mahdollista, näytetään opiskelijoille esimerkkejä vastaavista videotehtävistä.

What kind of feedback do students get as their work progresses on their own skills and the development of their skills?

Opettajan antama

a) Opettajan sanallinen palaute ja arviointi osaamisesta.

 • Jos tehtävät tehdään yksi kerrallaan, voidaan palautteessa huomioida paremmin kehittyminen (esim. ääntämisessä, kielellisessä tarkkuudessa, vuorovaikutuksessa, sujuvuudessa yms.)