Digitaalinen etiikka

Digitaalisaatio kehittyy jo nopeaa tahtia, mutta väitetään, että tulevaisuudessa tahti tulee vain kiihtymään. Kehityksestä ja sen nopeudesta huolimatta tiettyihin asioihin, kuten etiikkaan, tulisi kiinnittää jatkuvasti huomiota. Digitalisaation myötä eettisiä periaatteita saatetaan rikkoa esimerkiksi internetissä tapahtuvan vihapuheen, tekijänoikeusrikkomusten ja nettikiusaamisen kautta. Näihin asioihintulisi siis kiinnittää huomiota digitalisaatioon liittyvissä keskusteluissa. Huomiotta jättäminen voi johtaa eettisesti kestämättömiin valintoihin.

Tästä osiosta löytyy tietoa digitaalisesta etiikasta esimerkkien kera. Haluamme rohkaista sinua pohtimaan omaa digitaalista käyttäytymistäsi opetuksessasieettisestä näkökulmasta.

Tarkastelemme digitaalista etiikkaa kolmesta näkökulmasta: tekijänoikeudet, yksityisyys ja digitaalisen viestinnän etiikka. Vaikka nämä näkökulmat kattavat vain osan koko ilmiöstä neovat kuitenkin keskeisiä teemoja, jotka ovat saaneet paljon huomiota viime vuosikymmenen aikana kuluttajan/kansalaisen, tietoyhteiskunnan ja EU-hallinnon tasolla. Huomiosta huolimatta näillä ilmiöillä ei ole vakiintunutta asemaa keskusteluissa, jotka liittyvät korkeakoulutuksen digitalisaatioon. Tämän takia haluamme nostaa ne esille omissa osioissaan 2digi-projektissa.