2digistä ja kuinka sivustoa käytetään

2digi-sivusto on jaettu neljään osa-alueeseen, jotka auttavat opettajia kehittämään opetustaan ’technology-rich’ ympäristössä. Voit käyttää niitä peräkkäin prosessina tai mitä tahansa niistä erikseen.

Opetuksen resurssit
Mitä on digitaalinen lukutaito?
Digitaalisten kykyjen itsearviointi
Lisäarvo?

Mitä on digitaalinen lukutaito?

Tässä osiossa käsitellään lyhyesti digitaalista lukutaitoa ja syvennytään aiheeseen tarkemmin helppokäyttöisellä opettajia varten suunnitellulla alustalla, josta löytyvät keskeiset asiat opetuskäyttöön.

Mitä on digitaalinen lukutaito?

Mitä lisäarvoa digitalisointi tuo?

Tässä osiossa tarkastellaan käytännön näkökulmasta digitaalisten välineiden käyttöä ja niiden tuomaa lisäarvoa. Lisäksi arvioidaan digitaalisuudesta johtuvia kustannuksia.

Mitä lisäarvoa digitalisointi tuo?

Kuinka digitaalinen olet?

Tämä osio tarjoaa opettajille ja opiskelijoille käytännön välineitä, joilla voi arvioida omia digitaalisia taitoja ja luoda niiden pohjalta osaamisperusteisin portfolion.

Itsearviointi: opettajat
Itsearviointi: oppilaat
Digital portfolio

Yleiskatsaus opiskelijoiden taitoihin

Opettajat voivat käyttää alla olevaa linkkiä tulosten tarkasteluun ja saada yleiskatsauksen luokan taidoista, jos opiskelijat merkitsevät kurssin nimen itsearviointikyselyyn.

Tästä linkistä opiskelijoiden testituloksiin:  https://2digi.languages.fi/self-eval/user/begin/results/student/

Yleiskatsausta varten kirjoita kurssin nimi ja salasana: H4gu6S87

Käytännön esimerkkejä

Tässä osiossa on esimerkkejä opetusmateriaaleista ja ohjeistuksista, jotka auttavat toimimaan teknologiarikkaassa ympäristössä kolmella eri tasolla:

  • Oppitunti: tehtäviä, joita voidaan käyttää yksittäisillä oppitunneilla
  • Kurssi: tehtäviä, jotka voivat muodostaa osan koko kurssista
  • Prosessi: tehtäviä, jotka kehittävät digitaalisia taitoja pidemmällä aikavälillä

Opetusresurssit

Digitaalinen etiikka