Digitaalinen portfolio

Oletko opettaja, joka haluaa kehittää omaa digiosaamistaan?
Oletko johtaja tai suunnittelija, joka pohtii kuinka auttaa omaa henkilökuntaansa digitaalisissa taidoissa?

Olet oikeassa paikassa

Uuden EU:n opetusstrategian (2018) mukaan,

”On tärkeää, että opettajankoulutukseen sisältyy digitaalisten taitojen harjoittelua niin yliopistotasolla kuin myös työelämässä, koko opettajien uran ajan.”

Kutsumme sinut tutustumaan kattavaan viitekehykseen, jonka avulla voit tunnistaa ja kehittää digitaalisia taitojasi osana jatkuvaa ammatillista kehitystä (Continuing Professional Development, CPD). Toivomme, että koet tarjolla olevat välineet, tekniikat ja prosessit hyödyllisiksi.

Alla olevista kuvakkeista pääset tutustumaan aiheeseen vaihe vaiheelta.