Henkilökohtaistaminen

←Palaa mitä lisäarvoa digitalisointi tuo? -sivulle

Ääni: Miten voimme vastata yksilöllisiin tarpeisiin?

OPPIMISEN HENKILÖKOHTAISTAMINEN: Miten voimme vastata yksilöllisiin tarpeisiin?

Lisäarvo:

Oikeiden digitaalisten välineiden avulla

 • voi helpommin eriyttää opetusta, esimerkiksi huomioida opiskelijan opiskeluala.
 • erilaiset päämäärät, taustat ja taidot omaavat opiskelijat voivat räätälöidä oppimistaan. Räätälöity oppiminen voi olla mielekkäämpää ja johtaa suurempaan sitoutumiseen ja parempiin tuloksiin. [1]
 • oppijat voivat valita opiskelutahtinsa. Jos opiskelutahti sovitetaan kullekin oppijalle sopivaksi, kaikilla on riittävästi aikaa saavuttaa oppimistulokset. [1], [2]
 • oppijoille voidaan antaa enemmän valinnanmahdollisuuksia. Kun heille annetaan enemmän mahdollisuuksia, he omistavat oppimisensa ja kehittävät oppimisstrategioita ja itsesääteleviä oppimistapoja, joita he tarvitsevat elinikäisessä oppimisessa. [2]
 • oppijat voivat käyttää tulevaisuuden työelämässä relevantteja verkostostoja ja resursseja. [3]
 • tieto voidaan esittää eri tavoin joustavasti kullekin oppijalle. [4]
 • opettajat ja oppijat voivat helpommin tunnistaa ja muokata olemassa olevia resursseja.
 • oppijat saavat useampaa ja välittömämpää palautetta reaaliajassa (formatiivinen, integratiivinen arviointi). [1]
 • oppimisen esteet ja erityistarpeet voidaan löytää ja huomioida nopeammin.[1], [4]
 • opettajat voivat kiinnittää erityistä huomiota opiskelijoihin, joilla on vaikeuksia tai jotka edistyvät nopeammin. [1], [2]
 • opiskelijat voivat esittää oppimistuloksensa ja dokumentoida oppimisensa eri tavoin. [4]
 • formaalin koulutuksen ulkopuolella hankittu tieto voidaan tunnistaa ja tunnustaa helpommin. [4]

Edellytykset:

 • Digitaalisen infrastruktuurin ja verkkokapasiteetin tulee olla riittävät. [4]
 • Tarvitaan investointeja tuottamiseen ja kehitykseen: digitaalisen materiaalin tuottaminen on kallista ja laadunvarmennus välttämätöntä.
 • Opettajien asiantuntemus tulee varmistaa digitaalisiin ympäristöihin liittyvällä koulutuksella. [4]
 • Tarvitaan pedagogista tukea ja opinto-ohjausta sekä koordinaatiota eriaikaisten toimintojen seuraamiseksi.
 • Opiskelijat eivät välttämättä ota vastuuta ja opettajaa tarvitaan oppimisprosessin ohjaamiseen.

Lähteet

[1] T. Vander Ark and Getting Smart (2015, Nov. 6).The Shift to Digital Learning: 10 Benefits [Online]. Available: http://www.gettingsmart.com/2015/11/the-shift-to-digital-learning-10-benefits/

[2] MIT Open Learning. Value of Digital Learning [Online]. Available: https://openlearning.mit.edu/value-digital-learning

[3] K. Kumpulainen and A. Mikkola, ”Oppiminen ja koulutus digitaalisella aikakaudella,” in M. Kuuskorpi Ed. Digitaalinen oppiminen ja oppimisympäristöt. Tampere, Juvenes Print, 2015, pp. 9–45.

[4] I. Laakkonen, “Doing what we teach: promoting digital literacies for professional development through personal learning environments and participation,” in J. Jalkanen, E. Jokinen and P. Taalas (Eds.), Voices of pedagogical development – Expanding, enhancing and exploring higher education language learning, Dublin, Research Publishing, 2015, pp. 171–195.