Saavutettavuus

←Palaa mitä lisäarvoa digitalisointi tuo? -sivulle

Ääni: Miten digitaalisuus tekee oppimisesta helpommin saavutettavaa?

SAAVUTETTAVUUS: Miten digitaalisuus tekee oppimisesta helpommin saavutettavaa?

Lisäarvo:

 • Opiskelijat voivat käyttää digitaalisia materiaaleja paikasta riippumatta.
 • Materiaaleja voidaan jakaa, järjestää ja säilyttää helpommin.
 • Opiskelijat voivat päättää milloin ja missä he opiskelevat, mikä voi johtaa lisääntyneeseen motivaatioon. [1], [2]
 • Digitalisaatio tarjoaa opiskelijoille joustavuutta aikataulutukseen, joten perheelliset ja työssäkäyvät opiskelijat voivat suorittaa kursseja olematta fyysisesti läsnä oppilaitoksessa. [3]
 • Kun erilaiset taustat ja taidot omaavat opiskelijat tapaavat avoimissa oppimisympäristöissä, he hyötyvät toistensa tiedoista, mikä edistää oppimista heterogeenisissä ryhmissä. [4]
 • Oppimismahdollisuuksia voidaan tarjota yhä useammalle ihmiselle (esim. MOOCit). [1], [5], [6], [7]
 • Digitaalisuuden avulla yhä useammat ihmiset voivat oppia (saada pääsyn oppimisresursseihin ja -välineisiin). [5], [7]
 • Koska oppijat ovat yksilöitä, erilaiset ja erimuotoiset resurssit voivat osallistaa paremmin opiskelijoita. [8]
 • Aikuisopiskelijoille voidaan tarjota sopivia joustavia oppimisratkaisuja. [9]
 • Digitalisaatio voi edistää opiskelijoiden taitoa koordinoida työtään.

Edellytykset:

 • Digitalisaatio edellyttää, että opettajalla on tietoa digitaalisen materiaalin luomisesta ja oppimisalustoista, ja että hän omaa tarpeeksi taitoja luodakseen, jakaakseen ja hallinoidakseen materiaaleja. [3]
 • Jotta me voisimme varmistaa saavutettavuuden, meidän tulee myös varmistaa, että valitut digitaaliset välineet, oppimisen hallinnointi ja oppimisalustat ovat kaikkien niiden saatavilla, jotka haluavat niitä käyttää.
 • Sekä opiskelijoille että henkilökunnalle tulee varmistaa riittävä pääsy. Tarvitaan tukea myös eri alustojen välille.
 • Korkealaatuiset MOOCit edellyttävät tuottamista (suunnittelu, muotoilu, tallennus, luominen, ylläpito) sekä jakamista (streamaus, tilaus ja muut saavutettavuusnäkökulmat). [6]
 • Opettajat ja opiskelijat eivät ehkä käsitä saatavuutta samalla tavalla, esimerkiksi sitä, miten materiaalit (tekstit, sovellukset) ovat saatavilla. [8]
 • Digitalisaatio vaatii opiskelijoilta vastuullisuutta oman työnsä koordinoinnissa. Sen sijaan, että tavataan kasvokkain luokassa sovittuun aikaan, opiskelijoilla on enemmän vapautta, ja heidän tulee rakentaa oma, eräpäiville ja muulle verkkotyöskentelylle pohjautuva opiskeluaikataulunsa.
 • Koska verkko-opiskelu edellyttää itsensä johtamisen taitoja, joita ei kaikilla opiskelijoilla ole, tarvitaan ohjausta verkko-opiskelun edellytyksistä keskeyttämisen estämiseksi.

[1] MIT Open Learning. Value of Digital Learning [Online]. Available: https://openlearning.mit.edu/value-digital-learning

[2] K. Kumpulainen and A. Mikkola, ”Oppiminen ja koulutus digitaalisella aikakaudella,” in M. Kuuskorpi Ed. Digitaalinen oppiminen ja oppimisympäristöt. Tampere, Juvenes Print, 2015, pp. 9–45.

[3] B.S. Bell,  & J.E. Federman, “E-learning in postsecondary education,” The future of children. Vol 21(1), pp. 165-185, 2013. Available: https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.fi/&httpsredir=1&article=1937&context=articles

[4] L. Czerniewicz,, A. Deacon, M.  Glover & S. Walji . “MOOC-making and Open Educational Practices,” Journal of Computing in Higher Education, 29 (1), 81–97, 2017.

[5]  JISC (2015). Quick Guide – Getting started with accessibility and inclusion [online]. Available: https://www.jisc.ac.uk/guides/getting-started-with-accessibility-and-inclusion

[6] L. Yuan & S. Powell (2013).  MOOCs and open education: implications for higher education [online]. Available:  http://publications.cetis.org.uk/wp-content/uploads/2013/03/MOOCs-and-Open-Education.pdf

[7] L. Yuan, S. MacNeill  & W. Kraan (2008), Open Educational Resources –Opportunities and challenges for higher education [online]. Available  http://sprite.bolton.ac.uk/290/1/iec_reports-1.pdf

[8] L. Price. “Lecturers’ vs students’ perceptions of the accessibility of instructional materials,” Instructional Science 35:317-341, 2007

[9] I. Laakkonen, “Doing what we teach: promoting digital literacies for professional development through personal learning environments and participation,” in J. Jalkanen, E. Jokinen and P. Taalas (Eds.), Voices of pedagogical development – Expanding, enhancing and exploring higher education language learning, Dublin, Research Publishing, 2015, pp. 171–195.