Työelämätaidot

←Palaa mitä lisäarvoa digitalisointi tuo? -sivulle

Ääni: Miten verkko-oppiminen hyödyttää opiskelijoita, jotka haluavat kehittää työelämätaitojaan?

TYÖELÄMÄTAIDOT: Miten verkko-oppiminen hyödyttää opiskelijoita, jotka haluavat kehittää työelämätaitojaan?

Lisäarvo:

  • Opiskelijat, jotka käsittävät digitaalisen lukutaidon olevan työelämätaito, ymmärtävät paremmin välineen vaikutuksen sisällön tulkintaan. [1], [2]
  • Digitaalinen lukutaito voi luoda perustan akateemisen työn ymmärtämiselle ja elämän sosiaaliselle ulottuvuudelle, joten digitaalinen lukutaito voi myös voimistaa opiskelijan toiminnan sosiaalista funktiota. [1], [3]
  • Digitaalinen lukutaito tukee virtuaalisen identiteetin tietoista rakentamista, ”digitaalista kansalaisuutta”, kun opiskelija siirtyy yliopistosta työelämään. [4], [5]
  • Verkko-opiskelu voi edistää opiskelijan taloudellista ja poliittista osallisuutta sekä kansalaisosallistumista yhteiskunnassa. [6], [7]

Edellytykset:

  • Opettajien tulee olla digitaalisesti lukutaitoisia. Yliopistojen tulee soveltaa digitaalisen lukutaidon kriteerejä sekä kehittää opettajien digitaalisia taitoja. [8]
  • Yliopistojen täytyy hankkia sopivat digitaaliset välineet ja kouluttaa opettajat käyttämään niitä. [2], [8]
  • Yliopiston tulee hyväksyä koulutuksen tuottamat kustannukset. [8]

Lähteet

[1] D. Murdoch‐Eaton & S. Whittle, “Generic skills in medical education: developing the tools for successful lifelong learning,” Medical Education, vol. 46, no. 1, pp. 120-128, 2012.

[2] National Research Council, “Education for life and work: Developing transferable knowledge and skills in the 21st century,” National Academies Press, 2013.

[3] S. Fallows & C. Steven, “Building employability skills into the higher education curriculum: A university-wide initiative,” Education + Training, vol. 42, no. 2, pp. 75-83, 2000.

[4] J. Ohler, “Digital citizenship means character education for the digital age,” Kappa Delta Pi Record, vol. 47, no. 1, pp. 25-27, 2011.

[5] D.S. White & A. Le Cornu, “Visitors and Residents: A new typology for online engagement,” First Monday, vol. 16, no. 9, 2011.

[6] K. Mossberger, C.J. Tolbert, & R.S. McNeal. Digital citizenship: The Internet, society, and participation. Cambridge: The MIT Press, 2008.

[7] A. Martin, “Digital literacy and the ‘digital society,’”Digital Literacies: Concepts, Policies and Practices, vol. 30, pp. 151-176, 2012.

[8] European Commission, “Digital Education Action Plan and Staff Working Document,” Jan 2018.